اشعریان و تاسیس نخستین دولتشهر شیعه
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی